erikwb.net Whatever escapes

Høyblokka

Høyblokka i Holtermannsveien

Den gamle kommuneblokka i Holtermannsveien ble revet juni 2012. Hva den blir erstatet med vil tiden vise. Får håpe det ikke blir utvidelse av Campus med Dragvollfagene.

Høyskoleparken – desember 2012

Høyskoleparken

At Høyskoleparken. -15° C (5° F) and a visit from the low December Sun in Trondheim. I just had to take my Sony NEX-7 with the 24/1.8 outside during my lunchbreak,