erikwb.net Whatever escapes

Høyblokka

Posted in: photography    

Høyblokka i Holtermannsveien

Den gamle kommuneblokka i Holtermannsveien ble revet juni 2012. Hva den blir erstatet med vil tiden vise. Får håpe det ikke blir utvidelse av Campus med Dragvollfagene.